کسب رتبه 2 خدمات پس از فروش

سیبا موتور رتبه 2 خدمات پس از فروش (سنگین) را کسب کرد

بر اساس نتایج اعلام شده، شرکت سیبا موتور با افزایش 6/0 درصد نسبت به سال 1393 و کسب نمره 9/66 در میان 17 شرکت عرضه کننده خدمات پس از فروش (سنگین) رتبه 2 را کسب کرده است.

 

خلاصه نتایج ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت سیبا موتور

 

ردیف

معیار

درصد

1

کیفیت خدمات

5/67

2

سرعت خدمات

7/78

3

هزینه خدمات

64

4

نتیجة عملکرد

3/59

5

جمع

9/66