کاتالوگ کشنده فاو جفت محور

کاتالوگ کامیون کشنده فاو جفت محور

کامیون کشنده فاو جفت محور دارای طول 7190 میلی مترمی باشد و عرض آن 2495 میلی متر می باشد که در مجموع کشنده فاو جفت محورمی تواند 25000 کیلوگرم وزن بار ناخالص را تحمل کند. ظرفیت مجاز محور جلو حداکثر 7000 کیلو گرم و ظرفیت مجاز محور عقب حداکثر 26000 است. تعداد دنده های کشنده فاو 16دنده جلو و دو دنده عقب سنکرونیزه می باشد. شرکت سیباموتور با عرضه این محصول گوشه ای از توانمندی خود را در زمینه خودروهای سنگین نشان داده و شعار خود را که ارائه محصول باکیفیت است عینیت بخشیده است.

 

 

برای اطلاع بیشتر از شرایط فروش اقساطی کشنده فاو جفت محور با کارشناسان سایت تماس حاصل فرمایید.