کاتالوگ کشنده فاو جفت محور

کاتالوگ کامیون کشنده فاو جفت محور

کامیون کشنده فاو جفت محور دارای طول 7190 میلی مترمی باشد و عرض آن 2495 میلی متر می باشد که در مجموع کشنده فاو جفت محورمی تواند 25000 کیلوگرم وزن بار ناخالص را تحمل کند. ظرفیت مجاز محور جلو حداکثر 7000 کیلو گرم و ظرفیت مجاز محور عقب حداکثر 26000 است. تعداد دنده های کشنده فاو 16دنده جلو و دو دنده عقب سنکرونیزه می باشد. شرکت سیباموتور با عرضه این محصول گوشه ای از توانمندی خود را در زمینه خودروهای سنگین نشان داده و شعار خود را که ارائه محصول باکیفیت است عینیت بخشیده است.

 

کاتالوگ کشنده فاو جفت محور
کاتالوگ کشنده فاو جفت محور

 

کاتالوگ کشنده فاو جفت محور
کاتالوگ کشنده فاو جفت محور

کشنده فاو در سال های اخیر در بازار حمل و نقل باری کشور یکی به عنوان یکی بهترین کشنده های موجود توانسته فروش بالایی را به دست از ان خود کند.