گالری تصاویر فاو بسترن B70

گالری تصاویر فاو بسترن B70 برای مشاهده و اطلاع بیشتر از این خودرو سدان برای شما قرار داده شده است. برای اشنایی بیشتر شما با این محصول جدید سیبا موتور توضیح مختصری بسترن فاو b70  گذاشته شده است. 

Read More