فروش اقساطی کشنده فاو – قیمت کشنده فاو اتاق جدید

فروش اقساطی کشنده فاو آغاز شد .شرایط فروش اقساطی کشنده فاو با اقساط بلند و تحویل فوری است.  اقساط 60ماهه با پیش پرداخت 4,500,000,000 ریال  که از تسهیلات بهمن لیزینگ برخوردار است. 

Read More