خدمات پس از فروش

شرایط خدمات پس از فروش سیباموتور: گارانتی گارانتی تضمین شرکت سازنده برای رفع ایرادات فنی ناشی از اشکالات تولیدی یا مواد اولیه قطعات و مجموعه برای مدت معین و کارکرد محدود و به صورت رایگان است. گارانتی خودرو گارانتی هر خودرو توسط شرکت مزدا یدک از تاریخ شروع گارانتی به شرح جدول ذیل است. تبصره […]

Read More