فاو بسترن B30 – قیمت و شرایط فروش اقساطی بسترن b30

فاو بسترن B30 خودرو سواری تولید فاو چین است که در ایران با نام بسترن شناخته شده و به واسطه گروه بهمن مونتاژ و عرضه بازار می‌شود.

Read More