سیبا موتور برای دومین سال متوالی رتبه برترین  فروش

رتبه سیبا موتور 

سیبا موتور رتبه 2 خدمات پس از فروش (سنگین) را کسب کرد.

بر اساس نتایج اعلام شده، شرکت سیبا موتور با افزایش 6/0 درصد نسبت به سال 1393 و کسب نمره 9/66 در میان 17 شرکت عرضه کننده خدمات پس از فروش (سنگین) رتبه 2 را کسب کرده است.

برنامه‌ی شرکت سیبا موتور در پیشرفت بهتر در بازارهای خودروهای تجاری از چند سال قبل آغاز شد.

بعد از خرید سهم این شرکت از سوی سهام‌داران جدید سرعت خرید بیشتر می‌شود.

کیفیت محصولات فاو

رتبه سیبا موتور و کیفیت محصولات FAW در کنار خدمات پس از فروش امکان پذیر است.

سیبا موتور جوان طی این مدت کوتاه سهم بیشتری از محصولات رقیب خود که اکثرا اروپایی است را کسب می‌کند.

سیبا موتور
لوگو
رتبه سیبا موتور
سیبا موتور

مدیر سیبا موتور عنوان کرد که قیمت مناسب و خدمات پس از فروش دلیل اصلی برای موفقیت این شرکت است.

سیبا موتور هم‌اکنون با 19 نماینده فروش و خدما پس از فروش و 5000 هزار کارمند دارد.

خلاصه نتایج ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت سیبا موتور

ردیف

معیار

درصد

1

کیفیت خدمات

5/67

2

سرعت خدمات

7/78

3

هزینه خدمات

64

4

نتیجة عملکرد

3/59

5

جمع

9/66