کاتالوگ کشنده فاو جفت محور تمام اطلاعات و مشخصات فنی این کامیون را برای شما ذکر نموده است.
کشنده فاو محصول شرکت فاو چین است که در دو مدل تک محور و جفت محور روانه بازار می‌شود.

کاتالوگ کشنده فاو جفت محور

کامیون کشنده فاو جفت محور دارای طول 7190 میلی متر است.
عرض این کشنده 2495 میلی متر است که در مجموع کشنده فاو جفت محورمی تواند 25000 کیلوگرم وزن بار ناخالص را تحمل کند.
ظرفیت مجاز محور جلو حداکثر 7000 کیلو گرم و ظرفیت مجاز محور عقب حداکثر 26000 است.
تعداد دنده های کشنده فاو 16دنده جلو و دو دنده عقب سنکرونیزه می باشد.
شرکت سیباموتور با عرضه این محصول گوشه ای از توانمندی خود را در زمینه خودروهای سنگین نشان داده و شعار خود را که ارائه محصول باکیفیت است عینیت بخشیده است.

کشنده فاو در سال های اخیر در بازار حمل و نقل باری کشور یکی به عنوان یکی بهترین کشنده های موجود توانسته فروش بالایی را به دست از ان خود کند.

کاتالوگ-کشنده-جفت-محور-فاو