سیبا موتور جز شرکت های برتر و پیشتاز در زمینه تولید خودروهای تجاری بوده که با همکاری بزرگتری خودروساز کمپانی فاو چین محصولات متنوعی را در حوزه خودروهای سنگین کامیون کمپرسی، کشنده فاو جفت محور و تک محور، کامیونت 6 تن تایگر و شیلر با هدف توسعه ناوگان حمل و نقل کشور وارد بازار می کند.