شرکت سیبا موتور با مشارکت خودروساز چینی فاو جهت توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور
اقدام به تولید و فروش خودروهای سنگین با بهترین کیفیت و قیمت مناسب در این زمینه می نماید.