به وسیله ای که عملکرد راننده را در طول مسیر ارزیابی و ثبت مینماید، تاخوگراف گفته میشود. امروزه استفاده از این وسیله اجباری و یکی از ضرورت های های یک ماشین سنگین است. اولین بار در تاریخ کشور آلمان، استفاده از تاخوگراف را برای راننده ماشین سنگین های خود اجبار کرد.

نحوه ثبت این اطلاعات که شامل اطلاعاتی مانند:

  • سرعت ماشین
  • زمان حرکت
  • مدت زمان سفر
  • تعداد توقف ها
  • محل توقف
  • تعداد تخلفات راننده مانند سرعت غیر مجاز
  • مسافت پیموده شده
  • اطلاعات بار

میباشد، در هر مدل متفاوت است. به طور معمول ثبت این اطاعات در تاخوگراف آنالوگ در دیسک کاغذی صورت میگیرد و در تاخوگراف دیجیتالی، این اطلاعات در کارت هوشمند مربوط به راننده ثبت میشود که در ادامه به صورت کامل به آن میپردازیم.

دستورالعمل پلیس در ارتباط با تاخوگراف

بنا به قابلیت هایی که این دستگاه دارد، پلیس راهنمایی رانندگی به منظور حفظ امنیت جاده و کنترل بهتر رانندگان، استفاده از دستگاه را برای همه ماشین های سنگین اجباری کرده است و در طول مسیر ممکن است با توقف دادن به ماشین، اطلاعات جمع‌آوری شده را چک نمایند. در همین راستا تمامی شرکت های ماشین سازی هم مطابق قانون ملزم به قرار دادن تاخوگراف در ماشین های خود هستند.

عملکرد تاخوگراف

تاخوگراف به کمک  سنسوری که در کنار گیربکس نصب میشود، اطلاعات مورد نیاز خود را ثبت میکند. عملکرد تاخوگراف به گونه‌ای میباشد که برای هر دو راننده میتواند اطلاعات ثبت نماید. بر روی دستگاه چند دکمه برای مدیریت تعبیه شده است که برای خارج کردن دیسک، دکمه های تعویض راننده و تعویض حالت راننده مانند حالت رانندگی، استراحت و توقف قرار داده شده اند.

انواع تاخوگراف ها

انواع این دستگاه ها شامل:

  • آنالوگ
  • دیجیتال

در کشور های اروپایی، از سال 2010، استفاده از تاخوگراف دیجیتال برای همه اجبار شد و از آن به بعد هر راننده یک کارت هوشمند همراه خود دارد تا اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت دیجیتالی بر روی کارت ثبت شود. متاسفانه به دلیل آموزش غلط و نبود اطلاع رسانی درست بسیاری از راننده های ما وقتی باری را به خارج از کشور میبرند، متحمل جریمه های سنگینی میشوند چرا که از قوانین جهانی استفاده از تاخوگراف، پیروی نکردند. در هنگام خرید کامیون، داشتن تاخوگراف بروز و هوشمند یکی از مهم‌ترین فاکتور ها برای خرید میباشد.

برای اطلاع از شرایط و خرید اقساطی کامیون فاو با ما تماس بگیرید.

دیسک تاخوگراف

تاخوگراف آنالوگ

در ابتدا از مدل های آنالوگ استفاده میکردند و همه اطلاعات در کاغذ دایره‌ای شکلی ثبت میشد. در مرکز ین کاغذ راننده باید نام خود، نام مبدا و مقصد، شماره پلاک را وارد کند. این دیسک را در پشت آنالوگ قرار میدادند و دستگاه اطلاعات را روی آن دیسک ثبت میکرد که در پایان شما میتوانستید گزارشات مربوطه را روی دیسک بینید. البته هنوز هم برخی از کامیون های فرسوده ایران از این نوع استفاده میکنند.

تاخوگراف دیجیتال

این مدل جدیدتر و پیشرفته تر از مدل آنالوگ و استفاده از آن هم بسیار ساده تر میباشد. در این مدل شما نیازی به دیسک و ثبت اطلاعات به صورت فیزیکی نیستید و همه این فرایند ها درون کارت هوشمند راننده انجام میشود. مدل های دیجیتال امکان اتصال به GPS  را هم دارند که در سال های اخیر استفاده از GPS برای ماشین های سنگین در ایران نیز اجباری شده است.