فروش اقساطی کشنده فاو + قیمت

فروش اقساطی کشنده فاو آغاز شد .شرایط فروش اقساطی کشنده فاو با اقساط بلند و تحویل فوری است.  اقساط 60ماهه با پیش پرداخت 5,750,000,000 ریال  که از تسهیلات بهمن لیزینگ برخوردار است.

بیشتر بخوانید