کاتالوگ کامیونت فاو 6 تن

در کاتالوگ کامیونت فاو 6 تن تهیه شده زیر ویژگی ها و مشخصات فنی کامیونت ارائه شده است. در کاتالوگ کامیونت فاو کلیه مشخصات و تجهیزات این محصول فاو نام برده شده است.

بیشتر بخوانید